Kategorie

Skupiny zbrojního průkazu

Skupina A: Pro sběratelské účely

 • od 21 let
 • držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C
 • nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely střelivo do zbraní kategorie B nebo C. Nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže značky a výrobního provedení anebo jedno nejmenší spotřebitelské balení

Skupina B: Pro sportovní účely

 • od 18 let (lze vydat osobě starší 15 let v případě, že je členem sportovní organizace zabývající se střelbou)
 • držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici
 • přebíjet pro svou potřebu
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C

Skupina C: Pro lovecké účely

 

 • od 18 let (lze vydat osobě starší 16 let v případě, že je žákem SŠ nebo SOU, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti)
 • držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu - §48 zákon č.141/1961 Sb. o myslivosti
 • přebíjet pro svou potřebu
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C

Skupina D: Pro výkon zaměstnání nebo povolání

 • od 21 let
 • držitel je oprávněn při výkonu zaměstnání nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má zaměstnavatel vydán průkaz zbraně
 • nosit nejvýše 2 zbraně, krátkou nesmí nosit viditelně

Skupina E: Pro ochranu života, zdraví nebo majetku

 • od 21 let
 • držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C
 • nabývat do vlastnictví střelivo do zbraně, kterou je oprávněn držet
 • nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně
Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 8:00 do 16:00

Telefon:739 05 20 20, 604 80 22 23

Kontakt na naši zákaznickou linku

Odběr novinek